Elektronická přihláška

Informace o dítěti

Zdravotní stav dítěte a jiné požadavky

Vyplňte prosím všechny informace o příznacích, apod., v případě léků i kdy a za jakých okolností dítě léky bere
např.: dítě je po zranění, epilepsie, pomočování v noci, astma, apod.
např.: bezlepková dieta, intolerance laktózy, apod.

Doplňující informace o dítěti

s pozn.: společné zařazení do oddílu nemůžeme vždy zaručit
+ Přidat sourozence

Informace o zákoných zastupcích

Poučení rodičů účastníka

 1. Celková cena za 14 dní pobytu je 4600,- Kč (nejsme plátci DPH).
  Vyjímku tvoří poskytnutá sleva na celý pobyt ve výši 300,- Kč platná pro platné přihlášky přijaté do 14. 2. 2023 a sleva 1000,- Kč na sourozence.
 2. Přihláška je platná až po zaplacení zálohy 1000,- Kč. Vytištěnou a podepsanou přihlášku budeme potřebovat při předání dítěte na táboře, bez ní ho nemůžeme přijmout.
 3. Beru na vědomí, že účastník je povinen se řídit pravidly táborového řádu. V opačném může být vyloučen z tábora. V případě vyloučení, je rodičům účastníka vrácen účastnický poplatek s odečtením stornopoplatku dle bodu 8.4. tohoto poučení.
 4. V případě poškození nebo zničení věcí ostatních účastníků nebo zařízení a vybavení tábořiště, případně poškození nebo zničení jiných věcí, způsobené nedbalostí účastníka nebo porušením táborového řádu mým dítětem (účastníkem tábora), způsobenou škodu uhradím.
 5. Při předání dítěte na taboře odevzdám: písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, průkazku pojištěnce (případně kopii), potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte a příp. individuální léky účastníka. Bez těchto dokladů nemůže být účastník do tábora přijat.
 6. Rodiče mají povinnost sdělit vedení tábora při odjezdu, měl-li účastník před odjezdem na akci vši, hnidy, nebo jsou-li si rodiče vědomi skutečnosti, že se účastník pohyboval v ohnisku jejich výskytu.
 7. Souhlasím s tím, že bude provozovatel tábora pořizovat v průběhu tábora fotografie a obrazové záznamy dokumentující činnost a pořízené snímky může zveřejnit ke své propagaci.
 8. Storno poplatky v případě zrušení účasti:
  1. zrušení účasti do 14. 6. 2023 - storno poplatek 1.000,- Kč
  2. zrušení účasti od 15. 6. 2023 do nástupu tábora – storno poplatek 2.000,- Kč
  3. zrušení, případně zkrácení účasti v době tábora – vracíme 100,- Kč za každý den neodebrané stravy
 9. Doplatek účastnického poplatku je nutno uhradit nejpozději do 14. června 2023. Neuhrazení doplatku do tohoto termínu je považováno za zrušení účasti ze strany účastníka, resp. rodičů účastníka a případná záloha bude vyúčtována a vrácena s odečtením stornopoplatku dle bodu 8 tohoto poučení.
 10. O přijetí plateb vás budeme informovat emailem nebo případně pomocí SMS.

V ceně 14ti denního pobytu je: 5x denně strava, pitný režim, 2 denní výlet, odměny a úrazové pojištění. Doprava na tábor je po vlastní ose v den příjezdu/odjezdu (přesný čas bude upřesněn).

Platební údaje k úhradě pobytu naleznete v PDF s vygenerovanou přihláškou, která vám přijde na e-mail po odeslání této e-prihlášky.